Corona Virus part III: Still a strong impact on production

Scroll down for English.

Een nieuwe week, een nieuwe update. Het Corona Virus laat zich blijkbaar nog niet zo makkelijk temmen, en dat merken we maar al te goed. China als grootmacht probeert het met man en macht in te dammen met de maatregelen die er wekelijks worden genomen. Maatregelen die uiteraard ook effect hebben op onze werkzaamheden.

Een heel aantal klanten heeft ons deze week het vertrouwen gegeven door nieuwe orders te plaatsen en deze ook aan te betalen, waarvoor dank! Dit is het vertrouwen dat wij weer doorgeven aan onze leveranciers door hen alvast die aanbetaling te doen. Daarnaast hopen we dat zij direct met onze orders van start gaan zodra ze weer op volle kracht zijn, want er staat waarschijnlijk een berg orders voor ze klaar. 
Belangrijk is continu op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in China. Dit is de situatie volgens onze collega’s in China nu.

 

Situatieschets

Afgelopen weekend kregen we weer nieuws van onze collega’s in China. Een deel van hen heeft het bericht ontvangen om voorlopig nog binnen te blijven. Sterker nog, als zij zich buiten begeven zijn ze strafbaar. Toch zijn ook deze berichten wisselend, afhankelijk van de provincie waarin ze verblijven. Dit zie je ook terug bij onze leveranciers, die mondjesmaat open gaan, maar nog steeds niet op volle kracht kunnen draaien. Langzaamaan gaan steeds meer mensen weer aan het werk, maar een volledige bezetting is voor een aantal fabrieken moeilijk. Deze situatie is goed te schetsen aan de hand van onze collega’s, die momenteel ieder in een andere situatie zitten

Lees hier meer over de situatie van onze leveranciers.

 

Schumi

Onze kwaliteitsinspecteur Schumi is het zwaarst getroffen door alle maatregelen. Tijdens het Chinese Nieuwjaar is hij teruggereisd naar zijn familie in Xiaogan; het tweede meest besmette gebied van China. Sindsdien mag hij niet meer naar buiten. Xiaogan ligt in de provincie Hubei. In deze provincie ligtook de stad Wuhan, waar het virus is ontstaan en waar dus ook de meeste besmettingen zijn geconstateerd. Voor Schumi betekent dit dat hij al weken aan een stuk binnen zit. En dat hij bijvoorbeeld zijn boodschappen door moet geven aan een aangewezen persoon die volledig ‘beschermd’ tegen het Corona virus die boodschappen gaat halen. Voor hem is het nog onduidelijk wanneer hij zijn woning mag verlaten en terug mag reizen naar Tangxia, waar ons kantoor zit. “It makes me crazy,” zoals hij zelf zegt.

 

Kane

Ondanks de ongemakkelijkheid dat Schumi er niet kan zijn voor kwaliteitscontroles, hebben we geluk bij een ongeluk, want we hebben een tweede kwaliteitsinspecteur in dienst! Onze nieuwe collega Kane zal aankomende week beginnen, en zal op afstand via Skype ingewerkt worden door Schumi.

   

Vanessa

Vanessa is voor het Chinese Nieuwjaar afgereisd naar haar geboorteplaats in de provincie Hunan. Dit weekend is ze teruggegaan naar Tangxia, maar moet minstens nog een week in huis verblijven en dus vanuit huis werken, omdat Hunan een risicogebied is. Haar broer zit momenteel ook bij haar thuis, en wordt bijvoorbeeld verplicht door zijn werkgever om zijn temperatuur drie keer per dag te meten en door te geven. Als dit een week lang stabiel is, mag hij pas weer beginnen met werken. 

 

Boly

Gelukkig was Boly al in Dongguan, en heeft dus een relatief laag risico op besmetting. Hij mag van de overheid alweer aan het werk, maar wacht voor de veiligheid ook nog in ieder geval een week. Daarnaast kan hij een hoop van zijn werkzaamheden gewoon vanuit huis doen. Vorige week was dit nog niet het geval en moest hij binnen blijven. Hij kreeg echter vorige week dinsdag het bericht dat er een belangrijk sample op kantoor was geleverd. Deze gedreven topper is vanuit zijn huis 2,5 uur verderop helemaal op de scooter met een mondkapje op het sample gaan halen op kantoor.

 

Jodina

Ook Jodina zat al in Dongguan en heeft weinig kans op besmetting. Zij zou ook alweer aan het werk mogen. Toch blijft ook Jodina nog een week thuis om het zekere voor het onzekere te nemen. Ze heeft namelijk vrijwel geen mondkapjes meer. Deze zijn niet meer verkrijgbaar, en met een mondkapje mag je maar één dag doen.

Zonder mondkapje word je bijvoorbeeld niet toegelaten in een bus, trein of andere openbare gelegenheid. 

 

De fabrieken

Onze leveranciers kampen natuurlijk met hetzelfde probleem dat een deel van de medewerkers nog in quarantaine zit. De fabrieken die wel al open gaan zijn met name de wat grotere fabrieken. De kleine fabrieken, die meestal onze subleveranciers zijn, hebben het een stuk zwaarder. Hun capaciteit en omzet hangt nu volledig af van het Corona virus, wat voor een aantal van dit soort kleine fabrikanten te grote klappen zijn om op te kunnen vangen. Vaak leveren zij kleine onderdelen aan van een grotere productie die geassembleerd moet worden. Als één zo’n onderdeel dus niet aangeleverd kan worden, betekent dat op zijn beurt weer dat het hele product niet in elkaar gezet kan worden. Buiten dat is het desastreus voor deze kleine leveranciers, wat nog het ergste is. 

 

De impact van het Corona Virus op China, op onze collega’s en onze werkzaamheden bestaat dus nog steeds. Het ziet er naar uit dat elke week meer fabrieken opengaan, dus voor aankomende maandag houden we goede hoop. In ieder geval zijn Vannessa, Boly en Jodina (hoogstwaarschijnlijk) weer op het kantoor, wat niet alleen voor ons, maar ook voor hen fijn is. Want na 5 weken thuis in quarantaine te hebben gezeten is het toch een hele opluchting weer de straat op te mogen. 

 

Nog steeds stellen we, net zoals China, veiligheid boven alles. De richtlijnen en maatregelen die uitgezet worden zullen we dus ook altijd opvolgen om de gezondheid van onze collega’s te waarborgen. 

   

English version

A new week, a new update. The Corona Virus doesn’t let itself be tamed that easily; something we notice now more than ever. China tries to contain the virus with power and strength with weekly measurements for its population. Measurements that have effects on our activities. 

A number of our customers gave us their trust by placing new orders, and make a down payment. Thanks a lot! This is the trust we passed along to our suppliers by giving them the down payment. We now hope they will start our orders as soon as they have full capacity, because naturally they’ve got a great amount of orders to start.

It’s important to keep up with the latest development in China. This is the current situation according to our Chinese colleagues:

 

The current situation: production

This weekend we received some bad news again from our Chinese colleagues. Some of them received the message to stay at home for some more time. In fact, they will be prosecutable if they go outside. However, the communication differs, depending on the provinces they stay in. This is also noticeable by our suppliers. Little by little manufacturers getting started again, but with limited capacity of employees. This situation could be well described by the situation of out colleagues.

Read more about the specific situation of our suppliers. 

 

Schumi

Our Quality Inspector Schumi is hitten hard by the virus and the measurements. He travelled back to his family for Chinese Newyears’ in Xiaogan: the second most contaminated area of China. Ever since, he can’t go outside anymore. Xiaogan is a city in de province of Hubei, next to the city of Wuhan, where the Corona Virus is originated. For Schumi this means he stays inside the house for weeks now. For an example, he has to pass along his groceries to an appointed person who goes grocery shopping in completely virus prove clothing. For him, it’s unclear when he can come back to Tangxia, the city where our office is established. “It makes me crazy,” like he says himself. 

 

Kane

Despite the inconvenience of Schumi being in quarantine, not being able to perform quality checks next weeks, we got lucky. Namely, we hired a second Quality Inspector next to Schumi! Our new colleague Kane will start next Monday, and will be incorporated at a distance by Schumi via Skype. 

 

Vanessa

Vanessa travelled back to her place of birth in the province of Hunan for the Chinese New Year. This weekend she travelled back to Tangxia, but has to stay in quarantine at home for at least another week, because Hunan is a risk area. Her brother currently stays at her place, and for an example he has to measure his temperature three times a day and report this to his boss. If his temperature stays stable for another week, he can start working again.

 

Boly

Luckily, Boly were already in Dongguan, so he has a relatively low risk on getting contaminated. According to the government he could go back to work as for today, but he stays at home for another week for safety. Besides, a lot of the activities he normally does at the office, he can also do on remote. Last week this wasn’t the case yet, because he had to stay inside. But he received the message that an important sample was delivered at our office. So our driven Boly took his scooter and his mouth cap, and drove 2,5 hours to our office and back to get the sample!

 

Jodina

Jodina also already were in Dongguan and has little chance to be contaminated. She could also go to the office. However, Jodina also stays home for another week, just to be sure. Besides, she is almost out of mouth caps, because those aren’t obtainable anymore. And a mouth cap can be used for just one week.

Without the mouth cap she’s not allowed to enter the bus, train or other public facilities. 

 

The factories

Our suppliers have to deal with the same problems: part of their employees is still in quarantine. The factories that already started their productions again are mainly the bigger factories. For the small factories – that are often our sub suppliers – this virus has a lot of impact. Their capacity and turnover depend on the seriousness of the Corona Virus, what is too much to take financially for a lot of them. Often, they deliver the smaller parts of an assembled production. If this smaller part can’t be delivered, it means the whole production can’t be assembled. Beyond that, this virus is disastrous for those manufacturers, what’s even worse of course. 

The impact of the Corona Virus on China, on our colleagues and our activities is still strong. But it looks like more factories open every week, so we have good hope for next Monday. <b>Vanessa, Boly and Jodina (in all probability) will be back at the office by then<b>. That’s not only good for us, but mostly for them, because after five weeks of quarantine it will be a relief to be outside again! 

Still we put safety first, just like China itself. We shall always follow the guidelines and measurements China sets out to ensure the health of our colleagues. 

Laatste artikelen

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Gegevens

Hoofdkantoor Nederland
Hoogstraat 5b
5462 CW   Veghel
Nederland

T: +31 413 395250
E: info@we-r-asia.com

KvK: 55560946

Kantoor Vietnam
Adres: 37/1 Bo Bao Tan Thang Street
Buurt: Son Ky Ward
District: Tan Phu
Stad: Ho Chi Minh City

 

Kantoor India
Adres: 142, 19B, 17 Main
Sector 3, HSR lay-out
Postcode: 560102
Stad: Bengaluru

Kantoor China
Adres: No. 8   Block   D.
Postcode: 523710
Stad: Dongguan
Provincie: Guangdong

nl_NLNL