We helpen je zo
verantwoord mogelijk
te produceren
in Azië.

We R Aware

Duurzaamheidsstatement: productie in combinatie met zorg voor mens en milieu is een uitdaging. Een die we graag aan gaan. Dit is wat We R Asia doet, nu en in de toekomst, om de wereld een beetje beter te maken. Dit is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de UN. Zo proberen we waar mogelijk een duurzame productie tot stand te brengen.

Milieu

Sociaal

Doelen

Verantwoorde consumptie en productie is één van de duurzame doelen waar we aan mee willen werken. Een volledig duurzame productie kunnen we niet waarmaken.
Maar   dit   zijn   de   dingen   die    we    wél    kunnen    beloven.

Sourcing China | We R Asia

Samenwerken met duurzame initiatieven

Een hoop van onze klanten zijn bezig met het uitwerken van duurzame producten of initiatieven, waar wij enthousiast over mee denken. Om ons steentje bij te dragen voor duurzamer transport werken we samen met Groenbezorgen: zij verzorgen onze last mile delivery, lekker groen op de fiets!

Duurzame productie in China | We R Asia

Recyclebaar productieafval

De productie van onze klanten laat veel afval achter. Dit afval kan echter ook nog een nieuw leven hebben. Daarom stimuleren en steunen we onze klanten om van het afval nieuwe producten te laten maken. Zoals schoonmaakdoekjes van overgebleven textielresten.

Duurzaamheidsstatement | We R Asia

Duurzaamheidsstatement
inspectierapport

Omdat het belangrijk is om garantie te hebben op een verantwoorde productie hebben we een erkend inspectierapport ontwikkeld. Hier toetsen we onze leveranciers aan voordat we de productie in gang zetten, uitgevoerd door onze eigen collega’s in Azië.

"Onze mensen zijn net
zo belangrijk als onze klanten"

Onze mensen maken onze klanten tevreden. Daarom vinden we dat zij ook tevreden moeten blijven. Een goede gezondheid en een fijne werksfeer vinden wij daarom het belangrijkste om hen als basis te bieden.

Duurzame productie in China | We R Asia

Sport Support

Sporten en genoeg bewegen zorgt ervoor dat je goed in je vel zit. Al onze medewerkers, en zelfs een deel van onze klanten, dragen daarom altijd onze Fitbit, zodat genoeg beweging gestimuleerd wordt.  

Duurzame productie in China | We R Asia

10 jarig jubileum

Het is belangrijk dat onze collega’s in China net zoals onze Nederlandse collega’s de waardering krijgen die ze verdienen voor hun werk. Daarom krijgen zij zo nu en dan een uitje, zoals de trip voor het 10 jarig jubileum van Vanessa.

Duurzame productie in China | We R Asia

De band met onze klanten

Onze klanten zijn onze meest waardevolle critici. We willen een zo persoonlijk mogelijk contact om te weten wat hun ervaring is. Daarom krijgen zij eens per jaar onze waardering tijdens de viering van het Chinese Nieuwjaar. Bekijk hier de filmpjes van een afgelopen viering van het Chinese Nieuwjaar!

Sustainable Development
Goals

Deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen die ontwikkeld zijn door de Verenigde Naties bestaan uit 17 doelen gericht op onder andere het beëindigen van armoede, maar ook het aanpakken van de klimaatverandering. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs, en minder ongelijkheid.
Dit zijn de doelen die wij op kleine schaal willen aanpakken.

Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia

Goede gezondheid en welzijn

Allereerst willen we de gezondheid van al onze medewerkers in Nederland en China garanderen en stimuleren. Dit doen we met kleine initiatieven zoals het uitdelen van Fitbits, het opstellen van een fietsenplan en het organiseren van sportieve teamuitjes.

Daarnaast willen we verzekeren dat de mensen die bij onze leveranciers in de fabrieken werken verzekerd zijn van de juiste arbeidsomstandigheden om gezond te kunnen leven, zoals voldoende vrije tijd en een schone werkomgeving.

Waardig werk en economische groei

We willen de arbeidsrechten van met name de fabrieksmedewerkers in China beschermen.
 We willen een veilige en gezonde werkomgeving bevorderen voor alle fabrieksarbeiders.
Zo staan wij niet achter het uitbuiten van derden om een zo laag mogelijke prijs aan onze klanten te kunnen bieden.
We bevelen mede om deze reden klanten om, áls het mogelijk is, hun productie uit te besteden in Europa, zodat je gegarandeerd bent dat de werkplekken en persoonlijke economische groei op peil zijn.  Als dat niet kan, zorgen wij dat onze leveranciers in Azië voldoen aan onze standaarden!

Industrie, innovatie en infrastructuur

Dit duurzaamheidsdoel mikt voor de EU op jobcreatie door meer innovatie. De EU wil de positieve aspecten van industriële ontwikkeling promoten en tegelijk ook de negatieve impact over de hele wereld inperken.

Het doel is om economische groei met een duurzaam milieu te combineren. Wij vullen dit in door leveranciers te zoeken die zo verantwoord mogelijk omgaan met mens en milieu en dit proberen te optimaliseren door middel van innovatieve technologieën.

Verantwoorde consumptie en productie

Volledig duurzame consumptie is ons streven.  Alhoewel we weten dat dit voor
ons nooit honderd procent haalbaar zal zijn, proberen we ons hier wel actief voor in te zetten.

Ondanks een duurzame productie ook nooit gegarandeerd zal kunnen worden,
beoordelen we onze leveranciers op wat ze beloven:
een productie die voldoet aan onze duurzaamheidsstandaarden. 

Tevens verstrekken we onze klanten informatie over de
mogelijkheden die er zijn voor een duurzame productie en bedenken we
samen met de klant hoe restafval een nieuw leven zou kunnen krijgen.