We help you to
produce as
responsible as possible
in Asia.

We R Aware

Duurzaamheidsstatement: productie in combinatie met zorg voor mens en milieu is een uitdaging. Een die we graag aan gaan. Dit is wat We R Asia doet, nu en in de toekomst, om de wereld een beetje beter te maken. Dit is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de UN. Zo proberen we waar mogelijk een duurzame productie tot stand te brengen.

Environment

Social

Goals

Responsible consumption and production is one of the sustainability goals we want to contribute to. A completely sustainable supply chain is impossible,
but these are things that we can promise.

Kwaliteit in Azië | We R Asia

Collaborating on Sustainable Initiatives

Many of our clients are busy trying to develop sustainable products or initiatives. With the startup Hrein, for example, we collaborated to produce sustainable undergarments from plastic soup (plastic sea pollution).

Duurzame productie in China | We R Asia

Recycleable Production Waste

Our clients’ manufacturing generates a lot of waste, which could otherwise be repurposed. We stimulate our clients to recycle production waste to make other goods—such as cleaning towels from textile scraps.

Duurzaamheidsstatement | We R Asia

Sustainability Statement
Inspection Report

Omdat het belangrijk is om garantie te hebben op een verantwoorde productie hebben we een erkend inspectierapport ontwikkeld. Hier toetsen we onze leveranciers aan voordat we de productie in gang zetten.

Duurzame productie in China | We R Asia

Recycling

Every little bit helps: even separating the trash. In our shared office complex this was originally not possible—but after a bit of lobbying we have managed to arrange for a waste management system for the whole building.  

"Our people are just as
important as our clients"

Onze mensen maken onze klanten tevreden. Daarom vinden we dat zij ook tevreden moeten blijven. Een goede gezondheid en een fijne werksfeer vinden wij daarom het belangrijkste om hen als basis te bieden.

Duurzame productie in China | We R Asia

Sport Support

Being active is key in ensuring that you feel good! All our colleagues, and even some of our clients, always wear a Fitbit to make sure that enough activity is being stimulated.  

Duurzame productie in China | We R Asia

10 Year Anniversary

It’s important that our colleagues in China receive the same praise and reward for their hard work that our Dutch team does. We make sure that they have a chance to take a trip every once in a while, such as the trip for Vanessa’s 10th anniversary at We R Asia.

Duurzame productie in China | We R Asia

Our client relationship

Our clients are our most valuable critics. We want as much personal contact as possible, to truly understand how they experience our services. We like to celebrate with our clients too—once per year, on Chinese New Year, everyone is invited! Take a look at last year’s celebration here de filmpjes van een afgelopen viering van het Chinese Nieuwjaar!

Sustainable Development
Goals

Deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen die ontwikkeld zijn door de Verenigde Naties bestaan uit 17 doelen gericht op onder andere het beëindigen van armoede, maar ook het aanpakken van de klimaatverandering. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs, en minder ongelijkheid.
These are the goals that we aspire to tackle on a smaller scale.

Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia

Health and wellbeing

First and foremost, we want to ensure the health and wellbeing of our teams in the Netherlands and China. We stimulate this behaviour with small initiatives, such as the provision of Fitbits to all employees, the development of a cycling-plan, and by organising sports based team-building activities.

Besides these initiatives, we want to ensure that the people who work in our suppliers’ factories are provided the proper work environment to be able to live healthy—enough free time, and a clean working environment, among others.

Waardig werk en economische groei

We willen de arbeidsrechten van met name de fabrieksmedewerkers in China beschermen.
 We willen een veilige en gezonde werkomgeving bevorderen voor alle fabrieksarbeiders.
Zo staan wij niet achter het uitbuiten van derden om een zo laag mogelijke prijs aan onze klanten te kunnen bieden.
We bevelen mede om deze reden klanten om, áls het mogelijk is, hun productie uit te besteden in Europa, zodat je gegarandeerd bent dat de werkplekken en persoonlijke economische groei op peil zijn.  Als dat niet kan, zorgen wij dat onze leveranciers in Azië voldoen aan onze standaarden!

Industrie, innovatie en infrastructuur

Dit duurzaamheidsdoel mikt voor de EU op jobcreatie door meer innovatie. De EU wil de positieve aspecten van industriële ontwikkeling promoten en tegelijk ook de negatieve impact over de hele wereld inperken.

Het doel is om economische groei met een duurzaam milieu te combineren. Wij vullen dit in door leveranciers te zoeken die zo verantwoord mogelijk omgaan met mens en milieu en dit proberen te optimaliseren door middel van innovatieve technologieën.

Verantwoorde consumptie en productie

Volledig duurzame consumptie is ons streven.  Alhoewel we weten dat dit voor
ons nooit honderd procent haalbaar zal zijn, proberen we ons hier wel actief voor in te zetten.

Ondanks een duurzame productie ook nooit gegarandeerd zal kunnen worden,
beoordelen we onze leveranciers op wat ze beloven:
een productie die voldoet aan onze duurzaamheidsstandaarden. 

Tevens verstrekken we onze klanten informatie over de
mogelijkheden die er zijn voor een duurzame productie en bedenken we
samen met de klant hoe restafval een nieuw leven zou kunnen krijgen.