We help you to
produce as
responsible as possible
in Asia.

We R Aware

Producing products while taking care of the environment is a challenge. But one that we fully embrace. This is what We R Asia does, now and in the future, to make the world a little bit better. We base this on the Sustainable Development Goals of the UN. This is how we aim to create sustainable production and import processes from Asia.

Environment

Social

Goals

Responsible consumption and production is one of our sustainable goals on which we want to work along. We can't ensure a completely sustainable production. But there are things that we can promise.

Sourcing China | We R Asia

Collaborating on sustainable Initiatives

Many of our customers are focusing on sustainable products and initiatives. To contribute to a more sustainable future and sustainable transport, we work together with Groenbezorgen. They take care of our last mile delivery processes, on the bike!

Duurzame productie in China | We R Asia

Recycleable Production Waste

Our clients’ manufacturing generates a lot of waste, which could otherwise be repurposed. We stimulate our clients to recycle production waste to make other goods—such as cleaning towels from textile scraps.

Duurzaamheidsstatement | We R Asia

Sustainability Statement
Inspection Report

Guaranteeing sustainable production is important to us and our clients. As a result, we developed the Sustainability Inspection Report. We use this framework to rate suppliers before entering a manufacturing agreement.

"Our people are just as
important as our clients"

Our people make our customers happy. That is why it is crucial to us that they are also happy. Good health and a comfortable work environment contribute are an important basis to achieve this.

Duurzame productie in China | We R Asia

Sport Support

Being active is key in ensuring that you feel good! All our colleagues, and even some of our clients, always wear a Fitbit to make sure that enough activity is being stimulated.  

Duurzame productie in China | We R Asia

10 Year Anniversary

It’s important that our colleagues in China receive the same praise and reward for their hard work that our Dutch team does. We make sure that they have a chance to take a trip every once in a while, such as the trip for Vanessa’s 10th anniversary at We R Asia.

Duurzame productie in China | We R Asia

Our client relationship

Our clients are our most valuable critics. We want as much personal contact as possible, to truly understand how they experience our services. We like to celebrate with our clients too—once per year, on Chinese New Year, everyone is invited! Take a look at last year’s celebration here de filmpjes van een afgelopen viering van het Chinese Nieuwjaar!

Sustainable Development
Goals

The global sustainable development goals developed by the United Nations are 17 goals focused on for example ending poverty and tackling climate change. There are also goals focusing on health, education and less inequality.
These are the goals that we aspire to tackle on a smaller scale.

Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia
Duurzame productie in China | We R Asia

Health and wellbeing

First and foremost, we want to ensure the health and wellbeing of our teams in the Netherlands and China. We stimulate this behaviour with small initiatives, such as the provision of Fitbits to all employees, the development of a cycling-plan, and by organising sports based team-building activities.

Besides these initiatives, we want to ensure that the people who work in our suppliers’ factories are provided the proper work environment to be able to live healthy—enough free time, and a clean working environment, among others.

Waardig werk en economische groei

We willen de arbeidsrechten van met name de fabrieksmedewerkers in China beschermen.
 We willen een veilige en gezonde werkomgeving bevorderen voor alle fabrieksarbeiders.
Zo staan wij niet achter het uitbuiten van derden om een zo laag mogelijke prijs aan onze klanten te kunnen bieden.
We bevelen mede om deze reden klanten om, áls het mogelijk is, hun productie uit te besteden in Europa, zodat je gegarandeerd bent dat de werkplekken en persoonlijke economische groei op peil zijn.  Als dat niet kan, zorgen wij dat onze leveranciers in Azië voldoen aan onze standaarden!

Industrie, innovatie en infrastructuur

Dit duurzaamheidsdoel mikt voor de EU op jobcreatie door meer innovatie. De EU wil de positieve aspecten van industriële ontwikkeling promoten en tegelijk ook de negatieve impact over de hele wereld inperken.

Het doel is om economische groei met een duurzaam milieu te combineren. Wij vullen dit in door leveranciers te zoeken die zo verantwoord mogelijk omgaan met mens en milieu en dit proberen te optimaliseren door middel van innovatieve technologieën.

Verantwoorde consumptie en productie

Volledig duurzame consumptie is ons streven.  Alhoewel we weten dat dit voor
ons nooit honderd procent haalbaar zal zijn, proberen we ons hier wel actief voor in te zetten.

Ondanks een duurzame productie ook nooit gegarandeerd zal kunnen worden,
beoordelen we onze leveranciers op wat ze beloven:
een productie die voldoet aan onze duurzaamheidsstandaarden. 

Tevens verstrekken we onze klanten informatie over de
mogelijkheden die er zijn voor een duurzame productie en bedenken we
samen met de klant hoe restafval een nieuw leven zou kunnen krijgen.