De 7 mogelijke risico’s met Chinese fabrikanten

Als je iets wil laten produceren in China heb je een grote keuze uit fabrikanten. Alhoewel de samenwerking in veel gevallen goed gaat, is het toch van belang voorzichtig te zijn met productie in China. Iets waar wij – gelukkig – ontzettend alert op zijn. Gecertificeerd kwaliteitsingenieur Renaud Anjoran heeft geconstateerd dat klanten van Chinese producenten een grote kans hebben om opgelicht te worden. Wat zijn deze risico’s en wat kun je het beste doen?

  1. Verlies van motivatie tijdens het ontwikkelen van een nieuw product

Het komt in zo’n 30% van de gevallen voor dat de motivatie van de fabrikant achteruit gaat, door te weinig geloof in de potentie van het product. Het verlies van motivatie resulteert in onvoldoende voorziening in middelen voor productie, wat uiteindelijk leidt tot grote vertragingen in het productieproces en een hele hoop smoesjes. Er vindt binnen het proces bijvoorbeeld maar 2 keer iteratie plaats. En dat terwijl het veel meer tijd en moeite kost voordat de productie op touw gezet kan worden.

Jasper Delisse, directeur van We R Asia, heeft zelf al veel soortgelijke situaties meegemaakt: “Chinese fabrikanten willen altijd de kortste weg naar geld. Ze willen een succesvol product dat makkelijk te realiseren is. Om toch de motivatie vast te houden bij de producent geven wij hem zo veel aandacht als mogelijk. We zitten er vanuit We R Asia kort op en spreken alles door. We gaan ook geregeld langs bij de fabrikanten, om zoveel mogelijk persoonlijk contact te houden.”

  1. Onvermogen om producten van bepaalde kwaliteit te maken

Voorafgaand aan het productieproces denkt de fabrikant een product te kunnen maken. Op het moment dat de fabrikant volledig begrijpt welke kwaliteitsnorm de afnemer eist, blijkt de fabrikant dit toch niet te kunnen realiseren. Er wordt een beroep gedaan op hogere productiekosten. Doordat de producent vervolgens niet kan voldoen aan de hoge standaarden, blijken grote delen van de oplage van slechte kwaliteit te zijn. Dit is het geval bij 50% van de afnemers van producten die hoge kwaliteit verlangen.

“Wij zijn in het voortraject al duidelijk en streng naar de fabrikanten toe,” zegt Jasper Delisse over de kwaliteitseisen. “Het kan inderdaad zo zijn dat de fabrikant niet in staat is om een product in de gewenste kwaliteit te produceren, maar dan zou dat in het voortraject al mis moeten zijn gelopen. Wij selecteren namelijk alleen fabrikanten die al soortgelijke producten hebben geproduceerd in hoogwaardige kwaliteit. Een fabrikant die bijvoorbeeld al voor Audi heeft geproduceerd, weet goed om te gaan met autotechnieken. En een fabrikant die Disney knuffels produceert geeft ons een hoge zekerheid dat deze kan voldoen aan de wensen van de klant. We proberen heel bewust die barricades op te werpen. We gaan daarom zelf naar de fabriek om met de fabrikanten te praten en een duidelijke lijn te trekken.”

  1. Lage prioriteit in het productierooster bij fabrikanten

Omdat de fabriek óf gewend is aan grotere oplages, óf niet bekend is met de complexe technologieën van het product, is de doorlooptijd van het product erg lang (bij 80%), of zijn er veel last-minute vertragingen (bij 30-50%).

“Dit is een veelvoorkomend probleem bij fabrikanten, wat ook vrij logisch is. Als je iets laat produceren kom je er pas na één productieronde achter hoelang de productie nou eenmaal duurt. Om deze reden communiceren onze mensen continu met de Chinese fabrikanten,” zegt Jasper. “We laten bijvoorbeeld wasbakken produceren voor een van onze klanten. De productie van een oplage duurt wellicht wat langer dan gewenst. Daarom houden we altijd een minimum aantal wasbakken in de voorraad aan. Als er weer een nieuwe oplage wordt gevraagd door onze klant kunnen we vanuit de voorraad pakken en verschepen. Op dat moment wordt er direct weer een nieuwe oplage geproduceerd. Als het vermogen vanuit de klant er is om vóór te financieren wordt de doorlooptijd dus een heel stuk verkort.”

  1. Productiekosten schieten omhoog bij het minste of geringste

Elke verandering vanuit de afnemer, of zelfs fouten die de producent zelf maakt, grijpt de producent aan om de productieprijs te verhogen. Dit gebeurt ongeveer bij 30% van de fabrikanten, en vooral bij producten waarbij niet van een langdurige samenwerking wordt uitgegaan.

Jasper Delisse heeft een duidelijke richtlijn voor dergelijke situaties: “De sleutel ligt bij het voortraject. Hierin moet alles worden duidelijk gemaakt en worden vastgelegd. Alle details van de productie moeten duidelijk zijn. Er moeten samples worden gemaakt, en deze moeten worden goedgekeurd. Dit moet niet één keer gebeuren, maar alles moet telkens opnieuw worden getest. De waarde die wij aan dit proces toevoegen is met name het zwart op wit zetten van alle afspraken met de producent. Daarnaast gaan we tijdens de productie meermaals kijken om bijvoorbeeld het materiaal te checken. Het belangrijkste is om tussentijds te checken in de fabriek. Mensen die zelf rechtstreeks laten produceren in China gaan alleen kijken in het begin en op het einde, áls ze al gaan kijken. Dan heb je te weinig controle over je productie en ben je eigenlijk al te laat. Regelmatig contact hebben is daarom bij ons een must.”

  1. Ongeoorloofde en geheime onderneming

In zo’n 30-40% van de gevallen doet de producent de afnemer beloven dat de productie plaatsvindt in een gecontroleerde en geoorloofde fabriek. Echter wordt de productie verplaatst naar een onvolwassen fabriek, waar onvoldoende toereikende productiesystemen staan, waar weinig controle is, en waar voor een goedkope prijs kan worden geproduceerd. Dit gebeurt minder bij afnemers die vaak langskomen bij de fabriek, en de stappen binnen het productieproces niet volgen.

“Wij noemen het ook wel subcontracting,” zegt Jasper Delisse. “Toeleveranciers besteden dan de taak uit. Dit proberen we uiteraard altijd tegen te gaan, want het risico op kwaliteitsverlies wordt verhoogd. Wij leggen daarom in contracten met Chinese fabrikanten vast dat de productie niet uitbesteed mag worden. Maar soms is dat niet mogelijk. Dan proberen we in de betreffende fabriek te gaan kijken en te testen. Als er echt twijfel bestaat over de kwaliteitsnorm kan er een steekproef worden uitgevoerd, waarbij een extern bedrijf een kwaliteitsproef afneemt. Als deze een goed keurmerk toegewezen krijgt, en het aan alle eisen voldoet, kan de productie alsnog doorgaan.”

  1. Weigering van het uitsorteren en herstellen van slechte producten na een kwaliteitscontrole

Nadat is geconstateerd dat er producten met slechte kwaliteit tussen de batch zitten, zegt de fabrikant een nieuwe batch op te leveren, maar ondervindt de afnemer weer dezelfde slechte kwaliteit als de eerste keer. Dit is ongeveer in 50-60% van de producties het geval, en vooral als de producent weet dat de producten snel geleverd moeten worden. De oplevering wordt door de spoed toch wel geaccepteerd door de afnemer: kwaliteit of niet.

Ook bij Jasper is het weleens voorgevallen dat een partij afgekeurd werd: “De kwaliteit was dan niet naar wens. Als de producent belooft een nieuwe batch te maken met goede kwaliteit, kan het nog een keer opnieuw geprobeerd worden. Maar er kan ook voor gekozen worden om over te stappen op een andere producent. Wij regelen dan dat er een andere producent gevonden wordt. Dit is de garantie die We R Asia biedt, al komt het gelukkig zelden voor!”

  1. Door slechte inschatting van de fabrikanten verhogen de vervoerskosten

Chinese fabrikanten zijn niet voorzichtig met het inschatten van de vervoerskosten, waardoor deze in 90% (veel) hoger uit blijken te vallen dan vooraf geschat.

We R Asia biedt ook qua transportkosten garantie aan haar klanten. “Vooraf berekenen we de transportkosten naar de klant toe,” zegt Jasper. “We hebben natuurlijk voordelen, omdat er iedere twee weken een container wordt verstuurd vanuit China. Daardoor kunnen we de containterprijs aanhouden, ondanks de klant bijvoorbeeld alleen een pallet transport heeft. Dat is een mooie korting. De klant kan weleens een verkeerde inschatting maken van de afmetingen van het product, waardoor het product groter uitvalt dan gedacht. Die extra kosten pakt We R Asia, waarmee we garantie bieden dat de prijs die we hebben gesteld hetzelfde blijft.”

Laatste artikelen

[are_there_posts]

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Gegevens

Hoofdkantoor Nederland
Hoogstraat 5b
5462 CW   Veghel
Nederland

T: +31 413 395250
E: info@we-r-asia.com

KvK: 55560946

Kantoor Vietnam
Adres: 37/1 Bo Bao Tan Thang Street
Buurt: Son Ky Ward
District: Tan Phu
Stad: Ho Chi Minh City

 

Kantoor India
Adres: 142, 19B, 17 Main
Sector 3, HSR lay-out
Postcode: 560102
Stad: Bengaluru

Kantoor China
Adres: No. 8   Block   D.
Postcode: 523710
Stad: Dongguan
Provincie: Guangdong

nl_NLNL