MVO-audits in China: alles wat je moet weten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen van bedrijven die in China produceren. Als gevolg van nieuwe overheidsvoorschriften en hogere verwachtingen van de eindconsumenten, doen bedrijven steeds meer hun best om MVO serieuzer te nemen. In deze blog bespreken we MVO in China en welke veranderingen we de komende jaren kunnen verwachten.


Het toegenomen belang van MVO in China

ESG (Environmental, Social and Governance), een geëvolueerd concept en kader voor MVO, wordt steeds populairder in China. In 2021 maakte 1.366 van de 4.643 in China genoteerde A-aandelenbedrijven ESG- of MVO-verslagen bekend, wat neerkomt op 29.42% van alle genoteerde bedrijven. In deze verslagen geven bedrijven blijk van zorg voor hun werknemers, de gemeenschap, het milieu en duurzaamheid.

In vergelijking met ontwikkelde landen zijn de Chinese MVO-normen echter nog steeds relatief laag, zowel wat betreft de bewustwording als uitvoering. Toch zijn veel Chinese bedrijven begonnen meer aandacht te besteden aan andere belanghebbenden in plaats van zich, zoals vroeger op filantropisch werk in eigen land te richten.


China’s MVO-regelgeving

Er bestaat momenteel geen eenduidige aanpak voor MVO-audits in China. Er zijn weinig tot geen universele normen en richtlijnen doordat er veel verschillende opvattingen zijn over wat MVO inhoudt.

In China werd echter wel in 2013 door een extern adviesbureau de DZCSR30000-normen geïntroduceerd, die vergelijkbaar zijn met internationale normen zoals ISO26000 en SA8000. Deze normen kregen goedkeuring van het ministerie van Industrie en Informatietechnologie, de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, de China Enterprise Confederation en andere organisaties. Ondanks deze goedkeuring zijn de normen nog niet wijdverspreid toegepast. Verschillende bedrijven in diverse sectoren hanteren momenteel verschillende normen zoals AA1000, SA80000, ISO26000, BSCI of hun eigen gedragscodes.

Tegenwoordig wordt MVO meestal beoordeeld aan de hand van twee hoofdgebieden, die worden ondersteund door kaders zoals SA8000 en ISO26000: arbeid en EHS (milieu, gezondheid en veiligheid). Meer specifiek gaat het hierbij om zaken als kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, vrijheid van vereniging, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, milieubescherming, en bedrijfsethiek.


Verschillen tussen interne en externe MVO-audits

Interne MVO-audits worden uitgevoerd door auditteams van grote buitenlandse bedrijven in China, terwijl externe auditors worden ingeschakeld door kleine en middelgrote ondernemingen zonder voldoende middelen of fysieke aanwezigheid op de Chinese markt. Interne audits zijn gericht op specifieke aspecten die relevant zijn voor het bedrijf, terwijl externe audits onafhankelijkheid bieden en meer geloofwaardigheid en objectieve resultaten nastreven in het voorkomen van non-conformiteiten en het verbeteren van MVO-prestaties.


Proces bij het uitvoeren van MVO-audits

De MVO-audit begint gewoonlijk met de selectie van een reeks richtlijnen. De auditors gebruiken dan een uitgebreide checklist, vaak verstrekt door het bedrijf van de klant. Na een kennismakingsgesprek tussen de drie partijen (de klant, de auditor en de leverancier) voeren de auditor(s) ter plaatste audits uit die bestaan uit het controleren van documenten, rondleidingen op het terrein en gesprekken van werknemers. Vervolgens wordt dit afgesloten met een gesprek met de leverancier. Onder normale omstandigheden krijgt het bedrijf twee weken na de audit een uitgebreid auditverslag. Hieronder staat een schema met de verschillende stappen, waarbij de klant wordt aangeduid als de afzender van de audit, de dienstverlener als auditor en de leverancier als de auditee.


Het belang van ontmoetingen met leveranciers

Over het algemeen is MVO in ontwikkelingslanden gebaseerd op openheid, wederzijds vertrouwen en samenwerking. Taalbarrières, sociale omgeving en economische ontwikkelingen kunnen echter zorgen voor verwarring en misverstanden tussen auditors uit ontwikkelende landen en Chinese leveranciers.

Zo zouden Chinese werknemers liever geen arbeidscontract ondertekenen om meer vrijheid te krijgen over hun werktijden of geen sociale verzekering afsluiten aangezien ze al op een andere manier verzekerd zijn. Beide zijn echter voor sommige bedrijven wel MVO-conformiteiten. Lokale controleurs in China tonen hier meer begrip voor en snappen het belang daarvan. Door persoonlijk contact met de leverancier krijgt de auditor een beter inzicht in de onderliggende redenen voor non-conformiteiten. Hierom is het altijd belangrijk om de leveranciers te ontmoeten.


Verbetering na de audit

Na een MVO-audit kunnen verbeteringen nodig zijn. Zeker als je niet tevreden bent over de prestaties van de leverancier. Dit benadrukt het belang van wederzijds vertrouwen en afhankelijkheid tussen jou en de leverancier. Hoewel leveranciers vaak meer bereid zijn om verbeteringen (sneller) door te voeren voor belangrijke klanten, kan de tijd die nodig is om de verbeteringen te voltooien variëren, afhankelijk van de aard van de verbeteringen.

Bron: www.arc-group.com/china-csr-audits/


Logo | We R Asia


Wij zijn We R Asia, al sinds 2007 gespecialiseerd in het uitbesteden van productie op maat in Azië. Vanuit Nederland zorgen we er samen met onze collega’s in China, Vietnam en India voor dat we de juiste fabrikant voor jouw product zoeken. We begeleiden je in het hele proces: van de sampleproductie tot aan de levering. Onze klant is bijvoorbeeld een groothandel, webshop of productiefabriek met (interesse in) een eigen merk, en koopt in voor minimaal 20.000 euro per jaar.

Heb je plannen om je productie te outsourcen of heb je interesse in een kwaliteitscontrole op locatie in China, Vietnam of India? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via +31 413 395250 of info@we-r-asia.com.

Latest news [Dutch]

[are_there_posts]

Do you want to stay up-to-date about recent developments? Subscribe to our monthly newsletter!

Contact

Dutch headquarters
Hoogstraat 5b
5462 CW   Veghel
The Netherlands

T: +31 413 395250
E: info@we-r-asia.com

COC: 55560946

Vietnam office
Address: Bo Bao Tan Thang Street
Area: Son Ky Ward
District: Tan Phu
City: Ho Chi Minh City

 

India office
Adres: 142, 19B, 17 Main
Sector 3, HSR lay-out
Postcode: 560102
Stad: Bengaluru

China office
Address: No. 8 Block D.
Postal code: 523710
City: Dongguan
Province: Guangdong

en_USEN